+48 697833299
office@javeline-ts.pl
CAI 7000 FTIR
CAI 600 SC FTIR
CAI 700 FTIR
CAI 700 FTIR Heated Sampler
CAI 700 LX CLD
ZPA
NOxBox System
CAI GPA 2000 Gas Purity Analyzer
Zero Air Generator (ZAG)
Pump Pak II
700 Gas Divider Unit
700 Multipoint Sampler
CAI UVA 5000

Witamy na stronie firmy Javeline Technical Systems
- przedstawiciela firmy
California Analytical Instruments, Inc.

Analizatory cieczy

Analizator firmy CAI Model NIR 4000L wykorzystuje sprawdzoną w praktyce metodę absorbancji NIR bliskiej podczerwieni) do ciągłego wykrywania zanieczyszczeń spowodowanych przez występowaniem wody w rozpuszczalnikach, kwasach, alkoholach i glikolach. Analizator NIR 4000L skonstruowany jest m.in. z wolframowej lampy halogenowej, przewodów światłowodowych, komory przepływowej oraz detektora z fotodiodą InGaAs. Te najnowocześniejsze komponenty optyczne zapewniają wysoce niezawodny, ciągły pomiar zawartości wody w fazie ciekłej. NIR 4000L może być z łatwością stosowany w następujących aplikacjach:

 • Zawartość H2O w zakresie 0-5% w glikolu etylenowym C2H6O2
 • Zawartość H2O w zakresie 0-1% w acetonie C3H6O
 • Zawartość H2O w zakresie 0-1% w metanolu CH3OH lub etanolu C2H6O
 • Zawartość H2O w zakresie 0-10% w kwasie octowym CH3COOH
Najważniejsze cechy analizatorów CAI NIR 4000L
 • Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konfiguracja bez ruchomych części. Dostępne wersje do użytku w strefach zagrożonych lub niezagrożonych wybuchem.
 • Wysokociśnieniowa, odizolowana od elektroniki sterownika, cela przepływowa wykonana ze stali 316SS.
 • Układ optyczny zaprojektowany w sposób umożliwiający kompensację starzenia się źródła światła i detektora.
 • Dwustopniowy, chłodzony termoelektrycznie detektor fotodiodowy InGaAs, zapewniający bardzo czuły i stabilny pomiar zawartości wody w różnych mediach.
 • Dotykowy interfejs użytkownika z intuicyjnymi przyciskami menu oraz zmiany trybów pracy, który zapewnia również wizualne informacje diagnostyczne poprzez automatyczną zmianę koloru wyświetlacza w przypadku zmiany stężenia zawartości wody.
Analizator NIR 4000L

Analizator CAI Model UVA 5000L wykorzystuje sprawdzoną w praktyce metodę absorbancji UV do ciągłego wykrywania związków w fazie ciekłej, które są zdolne do pochłaniania energii światła UV. Analizator UVA 5000L, zabudowany w niezwykle małej, zajmującej niewiele miejsca obudowie, wykorzystuje najnowocześniejsze, połączone światłowodami, komponenty optyczne, zapewnia bardzo dokładne pomiary. UVA 5000L może być z łatwością stosowany w następujących aplikacjach:

 • Analiza kolorystyczna produktów ropopochodnych zgodnie z normą ASTM-SAYBOLT
 • Wykrywanie śladowych ilości związków aromatycznych (BTEX) w wodzie
 • Wykrywanie śladowych ilości chloru w wodzie
 • Oznaczanie zawartości podchlorynu sodu (NaOCL)
  w zużytych substancjach żrących
Najważniejsze cechy analizatorów CAI UVA 5000L
 • Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konfiguracja bez ruchomych części. Dostępne wersje do użytku w strefach zagrożonych lub niezagrożonych wybuchem.
 • Wysokociśnieniowa, odizolowana od elektroniki sterownika, cela przepływowa wykonana ze stali 316SS.
 • Ksenonowa lampa błyskowa UV o długiej żywotności.
 • Detektor z lampą fotopowielaczową (PMT) zapewnia bardzo czuły i stabilny pomiar gazu będącego przedmiotem zainteresowania.
 • Dotykowy interfejs użytkownika z intuicyjnymi przyciskami menu oraz zmiany trybów pracy, który zapewnia również wizualne informacje diagnostyczne poprzez automatyczną zmianę koloru wyświetlacza w przypadku zmiany stężenia zawartości wody.
Analizator UVA 5000L

Analizator Model 5560L, wraz z sondą fluorescencyjną połączoną z jednostką centralną przewodami światłowodowymi (kanały wzbudzenia oraz emisji), może mierzyć zawartość oleju w wodzie zarówno metodą in-situ, jak i metodą ekstrakcyjną. Model analizatora UVF 5560L znajduje stosowanie w wielu różnych aplikacjach:

 • Olej w kondensacie pary powrotnej w kotle energetycznym
 • Olej w wodzie z wieży chłodniczej do celów wykrywania wycieków węglowodorów
 • Wykrywanie poziomu oleju zebranego w studzienkach ściekowych w rafineriach
 • Wykrywanie oleju w wodzie w separatorach gaz-olej (GOSP) / stacjach zbiorczych ropy naftowej
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Wykrywanie oleju w wodzie produkcyjnej na platformach wiertniczych
 • Wykrywanie oleju w wodzie produkcyjnej na pływających punktach produkcji, przechowywania i załadunku
Najważniejsze cechy analizatorów CAI UVA 5000L
 • Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konfiguracja bez ruchomych części. Dostępne wersje do użytku w strefach zagrożonych lub niezagrożonych wybuchem.
 • Pulsacyjna, ksenonowa lampa błyskowa UV o długiej żywotności.
 • Detektor fotopowielaczowy (PMT) zapewniający bardzo czuły i stabilny pomiar oleju w wodzie.
 • Adapter do instalacji i demontażu sondy UVF w instalacjach procesowych będących pod ciśnieniem.
 • Sonda UVF dostępna w wersji 316SS (Std), a także w wykonaniu z innych stopów odpornych na korozję.
 • Przewody światłowodowe w elastycznych, zabezpieczających przed uszkodzeniem, osłonach.
Analizator UVF 5560L
+48 697833299
office@javeline-ts.pl
CAI 7000 FTIR
CAI 600 SC FTIR
CAI 700 FTIR
CAI 700 FTIR Heated Sampler
CAI 700 LX CLD
ZPA
NOxBox System
CAI GPA 2000 Gas Purity Analyzer
Zero Air Generator (ZAG)
Pump Pak II
700 Gas Divider Unit
700 Multipoint Sampler
CAI UVA 5000
CAI UVA 5000