+48 697833299
office@javeline-ts.pl
CAI 7000 FTIR
CAI 600 SC FTIR
CAI 700 FTIR
CAI 700 FTIR Heated Sampler
CAI 700 LX CLD
ZPA
NOxBox System
CAI GPA 2000 Gas Purity Analyzer
Zero Air Generator (ZAG)
Pump Pak II
700 Gas Divider Unit
700 Multipoint Sampler
CAI UVA 5000
CAI UVA 5000

Witamy na stronie firmyJaveline Technical Systems
- przedstawiciela firmy
California Analytical Instruments, Inc.

Analizatory gazów

 Od momentu powstania firmy w 1992 roku jej misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań spełniających wysokie oczekiwania klientów w zakresie analizy gazów. Obecnie analizatory firmy CAI szeroko wykorzystują sprawdzone technologie pomiarowe, w tym:

Firma California Analytical Instruments, Inc. oferuje trzy modele analizatorów, które wykorzystują technologię chemiluminescencji do analizy stężenia NO, NOx i NO2 w próbkach gazu. Metoda ta jest stosowana do pomiaru reakcji pomiędzy ozonem O3 a tlenkiem azotu. W trybie NOx próbka gazu jest przepuszczana przez konwerter. Wynik, który otrzymywany jest w wyniku reakcji zachodzącej w konwerterze, jest proporcjonalny do całkowitego stężenia NOx. Niezawodność oraz krótki czas odpowiedzi serii analizatorów CAI CLD sprawiają, że są one szczególnie przydatne dla następujących zastosowań:

 • Systemy ciągłego monitorowania emisji
 • Emisje spalin
 • Wydajność skruberów
 • Sprawność spalania
 • Poślizg amoniaku
 • Kontrola procesów
 • Analiza ogniw paliwowych
 • Procesy odazotowania
Najważniejsze cechy analizatorów CAI CLD
 • Pomiar NO/NOX od 0 do 3,000 ppm
 • Szybki czas reakcji
 • Nie jest wymagana pompa próżniowa
 • Możliwy najniższy stopień tłumienia CO2
 • Niskotemperaturowy konwerter NOX z węgla szklistego odporny na zakłócenia pochodzące od NH3
 • Autokalibracja oraz automatyczna zmiana zakresu
 • Elektroniczna proporcjonalna kontrola ciśnienia dla przepływu próbki gazu oraz ozonu
 • Dostępne opcje wyjść: napięciowe, 4-20 mA, RS-232 (AK Protocol i TCP/IP), Modbus
 • Opcjonalna zdalna kontrola analizatora
CAI 700 LX CLD
CAI 700 LX HCLD
CAI 700 LX CLD/O2

Firma California Analytical Instruments, Inc. oferuje trzy modele analizatorów, które wykorzystują technologię spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) do pomiaru stężeń wielu gazów w próbce. Analizatory CAI FTIR zapewniają szybką i dokładną analizę praktycznie każdego gazu, który ma widmo absorpcji w podczerwieni.

600 SC FTIR większość gazów absorbujących promieniowanie podczerwone + krótka cela dla wyższych poziomów stężeń
700 FTIR większość gazów absorbujących podczerwień na poziomie ppb i niskich ppm
7000 FTIR większość gazów absorbujących podczerwień na poziomie ppb i niskich ppm

Analizatory CAI FTIR są oparte na spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera. Niesymetryczne cząsteczki w fazie gazowej absorbują światło podczerwone, powodując rozciąganie, zginanie lub rotację wiązań molekularnych. Absorpcja ta jest wykorzystywana do pomiaru i kwantyfikacji kilku składników chemicznych jednocześnie. Analizatory CAI FTIR doskonale nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

 • Gazy kominowe (CEM/MACT)
 • Emisje spalin
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Redukcja LZO/wydajność skruberów
 • Poślizg amoniaku
 • Czystość gazów
 • Emisje rolnicze
 • Monitoring gazów cieplarnianych
 • Biomasy/gazy wysypiskowe
Najważniejsze cechy analizatorów CAI FTIR
 • Dokładna analiza gazów absorbujących promieniowanie podczerwone
 • Pomiar ponad 20 gazów jednocześnie
 • Zakresy od niskich ppb do wysokich %
 • Brak konieczności stosowania ciekłego azotu
 • Niskie koszty zakupu i eksploatacji
CAI 600 SC FTIR
CAI 7000 FTIR
CAI 700 FTIR
CAI 700 FTIR Heated Sampler

CAI oferuje dwa modele analizatorów, które wykorzystują technologię spektroskopii niedyspersyjnej w podczerwieni (NDIR) do pomiaru stężenia gazów absorbujących promieniowanie podczerwone. Modele 700 i ZPA, do opcjonalnego pomiaru zawartości tlenu w próbce gazu wykorzystują technologię paramagnetyczną lub detektory elektrochemiczne.

700 LX NDIR/O2 Do 3 kanałów IR lub 2 kanałów IR + O2
ZPA NDIR/O2 Do 4 kanałów IR (w tym SO2, NOx) + O2

Pomiary analizatorami CAI NDIR opierają się na charakterystyce absorpcji w podczerwieni. Wykorzystując pojedynczą wiązkę podczerwieni do pomiaru stężenia gazu, zapewniają bardzo stabilne i wiarygodne wyniki. Analizatory CAI NDIR doskonale nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:

 • Gazy kominowe (CEM/MACT)
 • Emisje spalin
 • Sprawność spalania
 • Analiza chemiczna gazów procesowych
 • Analiza ogniw paliwowych
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Kontrola sprzężeń zwrotnych turbin/generatorów
Najważniejsze cechy analizatorów 700 LX NDIR/O2
 • Dokładna analiza gazów absorbujących promieniowanie podczerwone
 • Pomiar od niskich stężeń ppm do 100% FS
 • Szybki czas odpowiedzi
 • Wewnętrzna pompa do próbek
 • Opcjonalny model 700 LX P/F - analizator tlenu bez kanałów NDIR
 • Zdalne sterowanie analizatorem CAI 700 LX
Najważniejsze cechy analizatorów ZPA NDIR/O2
 • Do czterech kanałów IR plus O2
 • Pomiary od niskich stężeń ppm do stężeń %.
 • Jeden lub dwa zakresy dedykowne analizowanym gazom
 • Praktycznie niewrażliwy na wpływ wilgoci
 • Opcjonalny zewnętrzny konwerter NOx
CAI 700 LX Series

California Analytical Instruments, Inc. oferuje dwie dedykowane opcje analizatorów do pomiaru tlenu. Do określenia procentowego poziomu tlenu w próbce gazu wykorzystywane są tutaj zarówno technologia paramagnetyczna, jak i metoda detektorów elektrochemicznych.

Analizatory tlenu CAI mają bardzo szerokie zastosowanie, w tym m.in.:

 • Gazy kominowe (CEM/MACT)
 • Emisje spalin
 • Sprawność spalania
 • Analiza chemiczna gazów procesowych
 • Analiza ogniw paliwowych
 • Kontrola sprzężeń zwrotnych turbin/generatorów
Najważniejsze cechy analizatorów CAI O2
 • Detektor paramagnetyczny lub detektor elektrochemiczny
 • Do czterech definiowanych przez użytkownika zakresów na kanał pomiarowy
 • Stabilizacja temperatury (PMD)
 • Kompensacja ciśnienia (PMD)
 • Pomiar O2 w zakresie od 0-1% do 0-100%
 • Dostępna opcja dwukanałowego analizatora tlenu
 • Zdalne sterowanie analizatorem CAI O2
CAI 700 LX Series Oxygen Analyzers

Analizatory CAI FID wykorzystują zasadę detekcji płomieniowo-jonizacyjnej do pomiaru całkowitego stężenia węglowodorów w próbce gazu. Polega ona na jonizacji związków organicznych w czasie spalania w komorze detektora w wewnętrznym płomieniu wodoru. Tak utworzona chmura jonów migruje między elektrodami pomiarowymi pod wpływem gradientu potencjału dochodzącym do kilkuset woltów. Taki przepływ jonów powoduje niewielki prąd elektryczny proporcjonalny do stężenia gazu lub pary w strumieniu gazu. Model 700 MHFID mierzy całkowitą zawartość węglowodorów i umożliwia rozróżnienie między metanem a węglowodorami niemetanowymi. Analizatory CAI FID mogą mierzyć THC lub CH4 w ppm lub procentach. CAI oferuje także zdalne sterowanie analizatorami.

Analizatory CAI FID są idealne do zastosowań takich jak:

 • Redukcja związków LZO
 • Kontrola wydajności skruberów LZO
 • Gazy kominowe (CEM)
 • Testy silników spalinowych
 • Emisje spalin
 • Monitorowanie procesów fermentacji
 • Wykrywanie przebicia złoża węglowego
 • Analiza gazów procesowych
CAI LX 700 HFID
CAI LX 700 MHFID

CAI oferuje zintegrowane stacjonarne i mobilne systemy analityczne, które łączą wiele technologii pomiarowych w jednym systemie zintegrowanym. Są one zaprojektowane do zastosowań w szerokim zakresie aplikacji oraz w wielu branżach.

System NOxBox NOx + O2 w klimatyzowanej obudowie typu NEMA 4 lub 4X
System analizy gazów ZPA CO, CO22, O2, NOx, SO2, CH4 (do 5 gazów) w klimatyzowanej obudowie typu NEMA 4 lub 4X
System analizy gazów serii 700 CO, CO22, O2, NOx, SO2, CH4, %LEL w klimatyzowanej obudowie typu NEMA 4 lub 4X
System analizy gazu wysypiskowego CO2, O2, CH4 w klimatyzowanej obudowie typu NEMA 4 lub 4X
System analizy emisji spalin pomiar CO, CO2, THC, NOx, O2
System analizy gazów 700-GLEL %LEL w Regeneracyjnych Dopalaczach Termicznych (RTO) oraz w Regeneracyjnych Utleniaczach katalitycznych (RCO)
System NOxBox
System analizy emisji spalin
System analizy gazu wysypiskowego
System analizy gazów ZPA
System analizy gazów serii 700
System analizy gazów 700-GLEL

Firma California Analytical Instruments, Inc. oferuje szereg specjalistycznych produktów, które rozszerzają linię oferowanych przez nią analizatorów.

Generator powietrza zerowego (ZAG) Generator powietrza zerowego (ZAG) wytwarza suche i wolne od węglowodorów powietrze. Do tego procesu wykorzystywane jest powietrze ze sprężarek powietrza, co pozwala na wyeliminowanie konieczności stosowania tradycyjnych butli ciśnieniowych, których wymiana bywa często skomplikowana.
Pump Pak II Pump Pak II, wyposażony w pompę do pobierania próbek, jest zaprojektowany w celu zapewnienia przepływu próbek gazu przez komory pomiarowe analizatorów nieposiadających pomp wewnętrznych.
Rozcieńczalnik gazu 700 Rozcieńczalnik gazu to system rozcieńczania, który umożliwia bardzo precyzyjne i powtarzalne generowanie różnych referencyjnych stężeń gazu kalibracyjnego z tylko jednego wzorcowego gazu odniesienia. Służy do wielopunktowej (i wieloskalowej) kalibracji analizatorów i czujników, takich jak np. detektory płomieniowo-jonizacyjne (FID). Urządzenie eliminuje konieczność korzystania z wielu butli ciśnieniowych zawierających różne stężenia gazów kalibracyjnych.
Wielopunktowy system pobierania próbek gazu 700 Wielopunktowy system pobierania próbek gazu CAI 700 został opracowany w celu umożliwienia użytkownikom monitorowanie wielu strumieni próbek za pomocą jednego analizatora, co pozwala zwiększyć ilość otrzymywanych danych w czasie rzeczywistym przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Sekwenser, dostarczany w kompaktowej, modułowej obudowie umożliwia sekwencyjną analizę do 16 punktów pomiarowych.
Generator powietrza zerowego (ZAG)
Pump Pak II
Rozcieńczalnik gazu 700
Wielopunktowy system pobierania próbek gazu 700

Analizatory czystości gazu serii GPA 2000 wykorzystują prędkość dźwięku w medium gazowym do dokładnego wykrywania stężenia jednego gazu w obecności drugiego.
Oprogramowanie GPA 2000 umożliwia użytkownikowi na rekonfigurację urządzenia dla bardzo szerokiej gamy różnych kombinacji gazów, co czyni je idealnym wyborem np. dla operacji napełniania butli gazowych. GPA 2000 jest przeznaczony do wielu zastosowań w aplikacjach pomiarowych w różnych gałęziach przemysłu.

Analizatory czystości gazu serii GPA 2000 mają bardzo szerokie zastosowanie, w tym m.in.:

 • Weryfikacja operacji napełniania butli gazem na potrzeby spawania, nurkowania, zastosowań medycznych, laserowych i kalibracji analizatorów.
 • Weryfikacja mieszanek gazów specjalnych stosowanych w przemyśle półprzewodników (np. kwas mrówkowy w N2)
 • Analiza czystości H2 w turbogeneratorach stosowanych w elektrowniach
 • Weryfikacja czystości N2 wytwarzanych przez generatory azotu
 • Zastosowania w piecach do obróbki cieplnej / wyżarzania (np. 10% H2 w N2)
 • Analiza czystości gazów H2 i O2 generowanych przez duże zakłady elektrolizy
 • Analiza czystości H2 z jednostek absorpcji zmiennociśnieniowej (PSA)
Najważniejsze cechy analizatorów czystości gazu serii GPA 2000
 • Bezobsługowa rezonansowa akustyczna cela pomiarowa (304SS)
 • Brak konieczności ponownej kalibracji w terenie po fabrycznej charakteryzacji rezonansowej akustycznej celi pomiarowej (RASC)
 • Brak potrzeby stosowania gazów referencyjnych lub kalibracyjnych, materiałów eksploatacyjnych, kolumn GC itp.
 • Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi wybór z menu ponad 500 różnych gazów
 • Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi zdalną zmianę binarnej mieszaniny gazów (np. z CO2 w N2 na H2 w He) bez konieczności ponownej kalibracji
 • Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na zdalne uruchamianie i zatrzymywanie analizy, tworzenie wykresów danych wyjściowych analizatora, które można następnie wydrukować i wykorzystać do spełnienia wymogów certyfikacji butli gazowych
CAI 700 LX Series Oxygen Analyzers

Analizatory CAI UVA serii 5000 wykorzystują sprawdzoną w praktyce metodę absorbancji UV do ciągłego wykrywania związków chemicznych w fazie gazowej, które są zdolne do pochłaniania energii światła UV.

Analizator UVA 5000, zabudowany w niezwykle małej i zajmującej niewiele miejsca obudowie, zbudowany jest na bazie najnowocześniejszych komponentów optycznych, połączonych ze sobą światłowodami w celu zapewnienia bardzo dokładnych pomiarów. Analizatory UVA 5000 mogą być z łatwością stosowane w następujących aplikacjach:

 • Śladowa analiza H2S w skruberach gazu ziemnego / płuczkach aminowych lub w komorach fermentacyjnych biogazu spożywczego
 • Analiza śladowych ilości SO2 w instalacjach odsiarczania spalin (FGD)
 • Monitorowanie chloru Cl2 w gazie zasilającym
 • Analiza ClO2 w przemyśle celulozowo-papierniczym
 • Analiza % fluoru F2 we fluorku uranu UF6 / przetwarzaniu paliwa jądrowego
 • Analiza % amoniaku NH3
CAI 700 LX Series Oxygen Analyzers
+48 697833299
office@javeline-ts.pl
CAI 7000 FTIR
CAI 600 SC FTIR
CAI 700 FTIR
CAI 700 FTIR Heated Sampler
CAI 700 LX CLD
ZPA
NOxBox System
CAI GPA 2000 Gas Purity Analyzer
Zero Air Generator (ZAG)
Pump Pak II
700 Gas Divider Unit
700 Multipoint Sampler
CAI UVA 5000