• Przemysł farmaceutyczny... kontrola procesów fermentacji ...
 • Przemysł farmaceutyczny... kontrola procesów suszenia i odzyskiwania rozpuszczalników ...
 • Przemysł petrochemiczny... produkcja etylenu oraz tlenku etylenu ...
 • Przemysł petrochemiczny... produkcja gazu syntezowego ...
 • Badania materiałowe... scattering ...
 • Hutnictwo metali... procesy BOP oraz VOD ..
 • Hutnictwo metali... stacje mieszania gazów ...
 • Hutnictwo metali... procesy wielkopiecowe ...
 • Produkcja półprzewodników... litografia VUV ...
 • Klastry. Biomolekuły. Nanocząstki... depozycja oraz selekcja mas ...
 • Analiza gazów... kontrola czystości gazów ...
 • Ochrona środowiska... badania środowiskowe oraz atmosferyczne ...
 • html slider... kontrola atmosfer ochronnych ...
 • Przemysł chemiczny... produkcja amoniaku ...
Przemysł farmaceutyczny1 Przemysł farmaceutyczny2 Przemysł petrochemiczny3 Przemysł petrochemiczny4 Badania materiałowe5 Hutnictwo metali6 Hutnictwo metali7 Hutnictwo metali8 Produkcja półprzewodników9 Klastry. Biomolekuły. Nanocząstki10 Analiza gazów11 Ochrona środowiska12 Przemysł spożywczy13 Przemysł chemiczny14